5 Điều quy định về treo biển quảng cáo ngoài trời

3 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Quy định về treo biển quảng cáo ngoài trời được ban hành Điều luật rõ ràng. Quý khách cần nghiên chỉnh chấp hành để tránh bị phạt tiền và tịch thu biển quảng cáo.

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo

1. Đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; không được chăng ngang qua đường giao thông; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quảng cáo trên bảng quảng cáo

2. Các sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, treo băng rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính sách xã hội, chính trị phải tuân theo những quy định sau:

  • a) Biểu trưng, nhãn hiệu, logo hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với băng-rôn dọc, bảng quảng cáo và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;
  • b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, nhãn hiệu, logo hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng rôn.

4. Thời hạn treo băng rôn không quá 15 ngày.

Điều 28. Quảng cáo trên màn hình quảng cáo

Quảng cáo trên màn hình quảng cáo

1. Đặt màn hình quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật quảng cáo ngoài trời, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

2. Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình quảng cáo ngoài trời không được dùng âm thanh.

3. Quảng cáo trên màn hình không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông

1. Quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông ( quảng cáo xe bus, quảng cáo taxi,….). Việc thể hiện biểu trưng, biểu tượng, logo của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Điều 33. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự

1.Quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự tại địa điểm cố định phải tuân thủ quy định sau:

  • a) Quảng cáo không được vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của pháp luật về môi trường;
  • b) Không được quảng cáo tại đơn vị lực lượng vũ trang, trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học;
  • c) Không được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn.

2. Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã.

Điều 34. Biển hiệu của cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

  • a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
  • b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • c) Địa chỉ, điện thoại.

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này.

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

  • a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;
  • b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m), không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

4. Biển hiệu không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng; không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả.

5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chia sẻ Share
090.959.4005